sobota, 18 lutego 2023

45 minut na kompetencje kluczowe - "Artysta" Mrożka

Dziś chciałabym podzielić się planem lekcji uwzględniającym kompetencje kluczowe. Zajęcia języka polskiego odbyły się w klasie 8, omawialiśmy "Artystę" S. Mrożka. Była to jedna z dwóch jednostek lekcyjnych zaplanowanych na realizację tematu: "Dlaczego kogut nie został artystą?"Zaczęliśmy od zapoznania się z materiałem przygotowanym w aplikacji MyHeritage.

 

Następnym krokiem było wykorzystanie aplikacji answergarden (4. kompetencje informatyczne i 6. kompetencje społeczne i obywatelskie). Uczniowie wykonali ćwiczenie z leksyki - zgromadziliśmy wyrazy pokrewne do słowa "artysta". Przy tym zadaniu uczniowie pracowali w parach (3. kompetencje matematyczne - losowali karteczkę z działaniem matematycznym, poszukując tego samego wyniku tabliczki mnożenia -   np. 4*12 i 6*8).

 

Kolejny etap to swobodne wypowiedzi uczniów na temat tego "Co to znaczy być artystą?" i "czym różni się artysta od celebryty?"(1. porozumiewanie się w języku ojczystym)

Dzień wcześniej zadałam pracę domową dla chętnych - było nią odszukanie w dostępnych źródłach internetowych pochodzenia i znaczenia słowa "cyrk". Teraz poprosiłam o zaprezentowanie przygotowanej treści (2. porozumiewanie się w językach obcych - promowanie znajomości języków obcych).

Wysłuchaliśmy tekstu S. Mrożka, wykorzystując nagrania z multibooka. Następnie krótko omówiliśmy elementy świata przedstawionego utworu (1. porozumiewanie się w języku ojczystym) i rozwiązaliśmy quiz przygotowany w aplikacji kahoot (4. kompetencje informatyczne). Quiz można zobaczyć <TUTAJ>.

Następnym elementem lekcji była analiza ogłoszenia, które pojawiło się w tekście opowiadania S. Mrożka. Wspólnie (1. porozumiewanie się w języku ojczystym) przypomnieliśmy elementy, jakie winny znaleźć się w kompletnym ogłoszeniu. Podzieliłam uczniów na grupki, dobierając ich według swojego subiektywnego odczucia co do poziomu ich możliwości. Tu ósmoklasiści mogli zadecydować czy chcą zadanie łatwiejsze - z instrukcją wzbogaconą o podpowiedzi (1 punkt), o średnim poziomie trudności (uboższe podpowiedzi) za 2 punkty czy podejmują się realizacji zadania za 3 punkty. Uczniowie mieli na realizację ogłoszenia określony czas. Dzięki wykorzystaniu przez mnie aplikacji clasroomscreen mogli odpowiednio zarządzać swoim czasem (7. inicjatywność i przedsiębiorczość oraz 5. umiejętność uczenia się).