wtorek, 16 maja 2017

Antyczna prasówka

Na zakończenie rozważań dotyczących "Antygony" zaproponowałam uczniom, aby na kilka godzin stali się redaktorami (hipotetycznej) starożytnej gazety i przedstawili problemy zasygnalizowane w tej klasycznej greckiej tragedii, zachęcając bardzo opornych do sięgnięcia po tę lekturę.
Zajęcia zainicjowało przypomnienie wiadomości na temat prasy i jej rozwoju oraz analizy pierwszych stron przyniesionych przeze mnie czasopism.Zwróciliśmy uwagę na sposób tworzenia tytułów artykułów oraz leadów, które wprowadzają w treść i właściwie decydują zainteresowaniu czytelnika bądź jego braku. Następnie przeprowadziliśmy ustalenia, co powinno znaleźć się na starożytnych "jedynkach", czyli pierwszych stronach gazet lub czasopism, które mogłyby ukazywać się w czasach współczesnych Antygonie. Następnie uczniowie pogrupowali się w kilkuosobowe zespoły i pracowali zgodnie z wytycznymi, które są dostępne tutaj. Na arkuszach szarego papieru, przy wykorzystaniu starych gazet, kleju, nożyczek, karteczek samoprzylepnych i oczywiście treści "Antygony" powstawały bardzo ciekawe "zajawki" artykułów prasowych.

Uczniowie nie tylko odnieśli się do tekstu tragedii Sofoklesa, ale starali się znaleźć wspólną dla siebie i bohaterki utworu płaszczyznę przeżyć i doświadczeń.  Poniżej prezentuję kilka "jedynek":


Młodzież wykazała ogromne zaangażowanie w pracę nad pierwszą stroną gazety, nieświadomie realizując założenia podstawy programowej 👌. Umiejętne selekcjonowanie informacji prowadzi do bycia aktywnym w życiu społecznym, bo uczeń, dobierając treści, analizuje i interpretuje przemiany zachodzące w świecie.
 Informacje zawarte w lekturze nie są powielane, gdyż wejście w rolę "twórcy" wymusza inną optykę i inny (własny) styl. Myślę, że jeszcze nieraz wykorzystam tę formę pracy jako podsumowanie pracy z lekturą.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz